Skip to content

Kalendar

1 shkurt 1884 publikohet Fjalori i Oxfordit

Kalendar - Mër, 02/01/2017 - 05:00
Më 1 shkurt 1884, publikohet pjesa e parë, ose fashikulli i parë, i Fjalorit Anglisht të Oxfordit (Oxford English Dictionary - OED), i konsideruar si fjalori më i plotë dhe më i saktë i gjuhës angleze. Në ditët e sotme, ky fjalor është fjala e fundit e kuptimit, shqiptimit dhe historisë së të shkuarës dhe të sotmes e mbi 500,000 fjalëve.

Planet për fjalorin filluan në vitin 1857, kur anëtarët e Shoqatës Filologjike të Londrës, të cilët besonin se nuk kishte një fjalor të azhornuar, pa gabime të gjuhës angleze, vendosën të hartonin një fjalor që do të përfshinte të gjithë fjalorët nga periudha Anglo-Saksone (1150 Pas Krishtit) deri në atë kohë. I konceptuar si një fjalor me 4 volume dhe 6,400 faqe pune, u mendua se projektit i duheshin 10 vjet për të përfunduar. Në fakt, u deshën 40 vjet derisa fashikulli i fundit të publikohej në prill të vitit 1928 dhe fjalori i plotë u përfundua, me mbi 400,000 fjalë dhe shprehje në 10 volume, dhe u publikua me titullin Një Fjalor i Ri i Anglishtes mbi Baza Historike.

Ndryshe nga fjalorët e tjerë të Anglishtes, të cilët shpjegojnë vetëm kuptimet e fjalëve të sotme, ky fjalor jep një kronologji historike të detajuar për çdo fjalë dhe shprehje, duke cituar shprehje nga një gamë e gjerë burimesh, përfshirë letërsinë klasike dhe librat e gatimit. OED është i famshëm për referencat dhe etimologjinë e tij të gjatë. Folja “set” ka pjesën më të gjatë në OED, me rreth 60,000 fjalë dhe e detajuar me mbi 430 përdorime.
Jo shumë vonë nga publikimi i OED redaktorët filluan ta azhornonin atë. Një suplement, i cili përmbante hyrje të reja dhe rishikime, u publikuar në vitin 1933 dhe fjalori origjinal u ribotua në 12 volume dhe zyrtarisht u titullua Fjalori Anglisht i Oxfordit.

Ndërmjet viteve 1972 dhe 1986, u publikua një suplement i azhornuar me 4 volume, me terma të reja nga gjuha angleze që evoluon vazhdimisht plus fjalë dhe shprehje të reja nga Amerika e Veriut, Australia, Karaibet, Zelanda e Re, Afrika e Jugut dhe Azia e Jugut.
Në vitin 1984, Gazeta e Universitetit të Oxfordit filloi një projekt 5 vjeçar, miliona dollarë për të krijuar një version elektronik të fjalorit. Projekti kërkonte 120 njerëz vetëm për të shtypur faqet nga botimi i publikuar dhe 50 korrektorë për të kontrolluar punën e tyre. Në vitin 1992, u publikua version në CD-ROM i fjalorit, duke e bërë më të thjeshtë kërkimin e informacionit.

Sot, edicioni i dytë i fjalorit është në dispozicion të anëtarëve dhe azhornohet çdo tremujor me rreth 1000 hyrje të reja dhe rishikime. Me 20 volume shumë të mëdha që peshojnë mbi 62 kilogram (137 pounds), një personi do ti duheshin 120 vjet të shtypte 59 milion fjalët e OED.

Nga Dardana Cami

Kategoritë: Kalendar
Kritiket-Blog Letersi Kritika-dejavu Kalendar